Hopp til hovedinnhold

Prisliste


Betaling skjer i betalingsautomaten på venterommet.

Automaten tar imot de fleste kort og kontanter.

Unntaksvis kan du få tilsendt regning. Regningen sendes fra et firma som heter Melin Medical og all betalingsoppfølging skjer via dette firmaet.

Faktureringsgebyr er fortiden 66 Kroner.

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Egenandelsfritaket gjelder kun for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept, sykemeldinger og rekvisisjoner.

Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.

Normaltariff

160,- NOK      Konsultasjon hos lege

212,- NOK      Konsultasjon hos spesialist i  allmennmedisin

10,- NOK konsultasjonsvarighet over 20 min. per påbegynt 15 min.

  59,-  NOK     Tillegg til konsultasjon (for blodprøve,   celleprøve o.l.)

  58,-  NOK         Enkel pasientkontakt (resepter, sm, sår, injeksjoner)

  128,-  NOK         Laboratorieprøver for ekstern rekvirent

  59,-  NOK         Ekspedisjonsgebyr (henvisninger, resepter o.l. som sendes med post , fakses eller sendes per e-post)

  0,-  NOK         Utskrift pasientjournal

 

Priser for forbruksmateriell

  • 64,- NOK     Gruppe 1 (gyn. undersøkelse, bind, injeksjoner)
  • 97,- NOK     Gruppe 2 (spirometri, ekg, sårskift, frysebehandling)
  • 138,- NOK   Gruppe 3 (kirurgiske inngrep, katheterisering (ekskl. kateter)
  • 189,- NOK   Gruppe 4 (større kirurgiske inngrep)

 

  300,- NOK      Stivkrampevaksine

    50,- NOK      Svangerskapstest

    40,- NOK      Cortisonsprøyte

    390,- NOK    Kateter

    100,- NOK      Akupunktur

  1600,- NOK     3D/4D Ultralyd

 

Legeattester/Legeerklæringer

  • 585,- NOK    Legeattest førerkort
  • 585,- NOK    Standard legeerklæring/helseattest
  • 2210,- NOK  Offshore attest
  • 600,- NOK    legerklæring søknad fast plass sykehjem

 

Medisin selges til innkjøpspris.

Frikort gjelder kun for punktene 1-5!